img
Undervisning Undervisning

Å lære programmering er nyttig, enten det er PHP eller et annet språk. Det gir oss en forståelse for hvordan datamaskiner fungerer og hvilke muligheter som finnes.

Boken benyttes i emnet Webprogrammering i PHP (IS-115) på Universitetet i Agder (UiA). For å ta dette emnet må du være registrert som student på UiA. Det er åpent som enkeltemne ved ledig plass/kapasitet. Ved å ta emnet på UiA vil du få studiepoeng som kan inngå i en høyere grad.

Forfatteren tilbyr også et nettbasert kurs i PHP-programmering. Det betyr at du kan melde deg på kurset vår og høst og følge det. Når du er ferdig, vil du få et kursbevis. Tematikken på kurset gjenspeiler tematikken i boka. Forfatter Peter André Busch er kursholder.

Pris: Kr. 8450,- for hele kurset inkl. alle samlinger, kursdokumentasjon og kursbevis

Send en henvendelse